Ang pinaghalong LEMON at COCONUT OIL ay maibabalik ang dating kulay itim mong buhok naturally

Ang color ng ating buhok ay nakadepende sa pigment cells na nasa ibaba ng hair follicles. Kapag ang katawan ay bumaba sa produksyon nito, ang buhok ay mawawalan ng kulay at magiging puti. Huwag din hayaan mawalan ng resistensya ang ating katawan dahil madadamay din ang ating buhok at magkakaron ito ng mga damage o hair fall. Maaari mo itong pigilan sa pag-protekta sa hair follicles at alagaan ang balat sa ulo o ang anit natin. Kapag malusog ang pigment cells, maiiwasan mong pumuti ang iyong buhok ng matagalan.

Ang pagputi ng buhok ay hindi mapipigilan at ito dulot ng maraming dahilan tulad ng pagkakaroon ng edad, radiation, chemotherapy, concentrated hair dyes, electric dryers, genetic disorders, malnutrition, nutritional deficiency, hyperthyroidism at hormonal imbalance.

Ang mabisang gawin mo ay ang pag-gamit ng mga natural na paraan at sa artikulo na ito ay mababasa mo kung paano ka matutulungan ng dalawang sangkap lamang. Ito ay ang lemon juice at coconut oil.

The coconut oil has anti-microbial properties, medium-chain fatty acids and lauric acid. They condition the scalp, re-grow the hair and strengthen the hair. It also reduces the protein loss and reverses gray hair as it is rich in antioxidants. The lemon juice prevents white hair and it has vitamin B and C and phosphorus that treats the cause of gray hair ad nourishes the hair.

Ang lemon juice ay pinipigilan ang pagputi ng buhok dahil sa laman nitong vitamin B, vitamin C at phosphorus at pinapangalagaan din ang kalusugan ng ating buhok. Binibigyan din ng Lemon ang vitamins ang Anit natin para tumibay at hindi bumaba ang produksyon nito.

MGA SANGKAP:
3 tbs. ng lemon juice (fresh)
50 milliliters ng coconut oil (organic)

PREPARASYON: 
Ipagsama ang mga sangkap at gamitin sa buhok. Masahihin ang scalp at pabayaan ito ng 1 oras bago hugasan gamit ang shampoo.
Ulitin ito bawat linggo at siguradong mamangha ka sa resulta.<